ORGANIZARE BAROUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Prodecan

Decan

Prodecan al Baroului Bistrița Năsăud este domnul avocat Daniel BÎTA.

Prodecanul este ales de către consiliul baroului și îl înlocuiește pe decan la cererea sau în absenta acestuia, urmand ca in aceasta perioada sa preia atributiile de:

  1. reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
  2. prezidează şedinţele consiliului baroului;
  3. aprobă cererile de asistenţă juridică gratuită;
  4. exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină şi împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;
  5. ordonanţează cheltuielile baroului;
  6. ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenţa adunării generale sau a consiliului baroului;
  7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. şi date în competenţa sa.

Contact