ORGANIZARE BAROUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Prodecan

Decan

Prodecan al Baroului Bistrița Năsăud este doamna Claudia COVRIG - CUDREC.

Anterior acestui mandat, doamna Claudia COVRIG - CUDREC a fost membru al Consiliului Baroului Bistrița Năsăud, in perioada 2007 - 2019.

Prodecanul este ales de către consiliul baroului și îl înlocuiește pe decan la cererea sau în absenta acestuia, urmand ca in aceasta perioada sa preia atributiile de :

  1. reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
  2. prezidează şedinţele consiliului baroului;
  3. aprobă cererile de asistenţă juridică gratuită;
  4. exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină şi împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;
  5. ordonanţează cheltuielile baroului;
  6. ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenţa adunării generale sau a consiliului baroului;
  7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. şi date în competenţa sa.

Contact