ORGANIZARE CAA FILIALA BISTRIȚA-NĂSĂUD

Președinte

Conform art. 70 alin. 5 din Statut, Consiliul de administrație al filialei, în prima ședință după validarea acestuia, alege un președinte din rândurile membrilor săi.

Președintele Filialei Bistrița Năsăud a CAA este domnul avocat Ioan SOMEȘAN.

Președintele consiliului de administrație al filialei are următoarele atribuții:

a) reprezintă filiala C.A.A. în relațiile cu persoanele fizice și juridice;

b) convoacă și conduce ședințele consiliului de administrație al filialei;

c) ordonanțează cheltuielile bugetare și extrabugetare ale filialei C.A.A.;

d) semnează actele consiliului de administrație al filialei C.A.A.

Contact