Asistență Judiciară

Organizare Serviciul de Asistență Judiciară (SAJ)

Serviciul de Asistență Judiciară Bistrița Năsăud este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Capitolului V din Legea nr. 51/1995 si ale art. 150 - 172 din Statutul profesiei de avocat.

În cadrul Baroului Bistrița Năsăud, serviciul de asistență judiciara este asigurat la nivelul a trei centre locale (Bistrița, Năsăud și Beclean), fiind coordonat prin Departamentul de Asistență Judiciară al consiliului baroului.

Consilier responsabil ASISTENȚĂ JURIDICĂ OBLIGATORIE : av. Septimiu CHIOREAN

Consilier responsabil AJUTOR PUBLIC JUDICIAR : av. Diana - Traiana VALEA


Responsabili birouri de asistență judiciara :

SAJ Bistrița : av. Septimiu CHIOREAN

SAJ Năsăud : av. Ana COLUMBAN

SAJ Beclean : av.Teodora TOMA


SECRETARIAT SAJ : Emanuela SEBESAN
Contact