ORGANIZARE BAROUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Decan

Decan

Decanul Baroului Bistrita Năsăud este ales, potrivit art. 51 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 51/1995, de Adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani dintre avocații cu vechime în profesie de cel puțin 10 ani . Decanul este membru de drept al Consilului Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Decanul Baroului Bistrița Năsăud este domnul avocat Alin Iulian MORUȚAN.

Decanul are următoarele competenţe:

  1. reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;
  2. prezidează şedinţele consiliului baroului;
  3. aprobă cererile de asistenţă juridică gratuită;
  4. exercită căile de atac împotriva hotărârilor comisiei de disciplină şi împotriva deciziilor consiliului baroului pentru care sunt prevăzute căi de atac;
  5. ordonanţează cheltuielile baroului;
  6. ia măsuri privind conducerea baroului care nu sunt de competenţa adunării generale sau a consiliului baroului;
  7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau hotărâte de organele de conducere ale U.N.B.R. şi date în competenţa sa.

Contact