ORGANIZARE BAROUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Comisia de Disciplină

Comisia de disciplină a Baroului Bistrița Năsăud este constituită potrivit art. 51 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 și art. 269 din Statutul profesiei de avocat, din 5 membri. Aceștia sunt aleși de Adunarea generală a baroului, pe o perioadă de 4 ani, dintre avocații cu vechime în profesie de cel puțin 10 ani.

Comisia de disciplina a baroului judecă, in primă instanță, în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvărșite de avocații înscriși în cadrul Baroului Bistrița Năsăud, cu excepția abaterilor săvărșite de decan și de membrii Consiliului U.N.B.R. Comisia de disciplină este independentă de organele de conducere ale baroului.

Comisia de disciplină este coordonată de un preşedinte ales de către membrii acesteia.


Comisia de disciplină din cadrul Baroului Bistrița-Năsăud are următoarea componență:

Contact