ORGANIZARE CAA FILIALA BISTRIȚA-NĂSĂUD

COMISIA DE CENZORI

In conformitate cu prev. art. 76 din Statut, Controlul financiar al filialei se exercită de către comisia de cenzori a filialei și de către organele de control ale C.A.A.

Comisia de cenzori a filialei este formată din trei membri, dintre care doi avocați în activitate și un avocat pensionar, aleși de Adunarea generală a filialei pentru o perioadă de patru ani dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani.

Comisia de cenzori a filialei are în principal următoarele atribuții:

a) verifică execuția bugetului anual de venituri și cheltuieli al filialei;

b) verifică gestiunea financiar-contabilă a filialei;

Cu privire la activitatea economico-financiară a filialei, comisia de cenzori va întocmi un raport anual care va fi prezentat Adunării generale a filialei.

Comisia de cenzori a C.A.A. Filiala Bistrita Nasaud are urmatoarea componență :

  • 1. av. Tanco Alexandrina
  • 2. av. Moldovan Stelian
  • 3. av. Bradea Teodora

Contact