ORGANIZARE BAROUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Comisia de Cenzori

Comisia de cenzori a Baroului Bistrița Năsăud este formată, potrivit art. 51 alin.2 din Legea nr. 51/1995 și art. 72 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat, din 3 membri . Aceștia sunt aleși de Adunarea generală a baroului pe o perioadă de 4 ani, dintre avocații cu vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 8 ani.

Comisia de cenzori are ca atribuții principale supravegherea gestiunii baroului, verificarea legalității întocmirii situațiilor financiare și a concordanței lor cu registrele, verificarea regularității ținerii acestor registre, verificarea concordanței efectuării cheltuielilor cu destinația aprobată de organele profesiei.

Conducerea activității și reprezentarea comisiei de cenzori se face de către președintele ales, cu majoritate de voturi, din răndul membrilor săi.

Comisia de Cenzori a Baroului Bistrița-Năsăud este formată din:

Contact