ORGANIZARE BAROUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Adunarea Generală

În conformitate cu prevederile art. 50, alineat 1 din Legea nr. 51/1995, organele de conducere ale baroului sunt adunarea generală, consiliul și decanul.

Adunarea generală este formată din toți avocații înscriși în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei. Organizarea adunării generale este in sarcina consiliului baroului si ea se întrunește in sesiune ordinara, anual. Adunarea generala extraordinară poate fi convocata de comisia de cenzori, precum si la cererea a peste o treime a membrilor baroului.

Adunarea generală are următoarele competențe :

a) stabilește măsuri pentru exercitarea profesiei in baroul respectiv, în limitele legii și ale statutului;

b) alege și revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori și pe cei ai comisiei de disciplina;

c) alege delegații baroului la congresul avocaților;

d) propune candidații pentru Comisia centrală de disciplină;

e) aproba proiectul de buget al abroului și dă descărcare consiliului ci privire la activitatea și gestiunea sa.

Contact