OUG nr. 53/2020 – Aspecte privind avocatii

Stimați avocați,

Dragi colegi,

Demersurile începute de UNBR înainte de instituirea stării de urgență și continuate pe parcursul primei luni de urgență sanitară au vizat în mod constant includerea avocaților și a formelor de exercitare a profesiei în planurile de măsuri economice, fiscal-bugetare și compensatorii. Prin urmare, OUG 29, OUG 30 și OUG 32 au inclus în conținutul lor asemenea măsuri de sprijin.

În ceea ce privește indemnizațiile pentru avocații a căror activitate s-a redus în această perioadă, întrucât aplicarea acestora necesita un anumit mod unitar de interpretare la nivel național – situație care s-a dovedit dificil de realizat în cadrulunor Agenții Județene pentru Plăți și Protecție Socială - au fost făcute eforturi suplimentare în două direcții: fie pentru modificarea legislației în mod corespunzător, fie pentru impunerea unei poziții unitare în teritoriu.

OUG 53/2020, publicată aseară în Monitorul Oficial al României, răspunde acestor eforturi.

Cea mai importantă modificare este mențiunea explicită că avocații beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV alin.(1) din OUG 30/2020. Se califică aceia care în luna pentru care se solicită indemnizația au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesccâștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea 6/2020. Detaliile privitoare la impozitul și contribuțiile aferente sunt cuprinse în textul ordonanței.

Ultimul articol al OUG 53/2020 prevede că termenul pentru depunerea documentelor de cerere aferente primei luni de stare de urgență este de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonaței.

Cererile pentru luna aprilie și, eventual, următoarele luni se transmit până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

| | Hits: 517

Contact