Ordinea de zi a Adunării Generale a Baroului Bistrița-Năsăud – 5 martie 2016

În data de 05 martie 2016 orele 10,00 va avea loc la Palatul de Justiție Restaurant Coroana de Aur – sala de conferințe – Adunarea Generală a Baroului Bistrița-Năsăud cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Raportul de activitate al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;
 2. Raportul Comisiei de Cenzori al Baroului Bistrița-Năsăud;
 3. Raportul Comisiei de Disciplină;
 4. Raportul de activitate al Filialei C.A.A.;
 5. Raportul Comisiei de Cenzori al Filialei C.A.A.;
 6. Prezentarea și aprobarea situației financiare pentru anul 2015 al Baroului Bistrița-Năsăud;
 7. Prezentarea și aprobarea situației financiare pentru anul 2015 al Filialei C.A.A;
 8. Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;
 9. Descărcarea de gestiune a Filialei C.A.A.;
 10. Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2016 al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;
 11. Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2016 al Filialei C.A.A;
 12. Alegerea unui delegat pentru Congresul avocaților;
 13. Diverse;

DECAN

Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

| | Hits: 316

Contact