NOUL PROTOCOL privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară din oficiu

Publicăm adresa circulară nr. 49433/11.06.2015 a Ministerului Justiției, înregistrată la UNBR la nr. 46-DCAJ-2014 din 15.06.2015, transmisă tuturor ordonatorilor secundari și terțiari de credite, privind luarea măsurilor de punere în aplicare a Protocolului nr. 48025/2015 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală încheiat între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România la data de 06 iunie 2015.

La aceeași dată, Protocolul nr. 113928/2008 își încetează valabilitatea.

Descarcă ataşamente:
Adresa circulară nr. 49433/11.06.2015 a Ministerului Justiției
Protocol oficii 2015

| | Hits: 809

Contact