Legea 60/2020 privind aprobarea OUG 32/2020 de modificare și completare a OUG 30/2020

Legea 60/2020 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 416 din 19 Mai 2020 prevede completarea art. XV alin. (1) din OUG 30/2020 astfel:

La articolul XV, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

«(12) Prin sintagma „au realizat încasări” prevăzută la alin. (11), în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege că în perioada de referință au realizat venituri din exercitarea profesiei, precum și orice alte venituri dintre cele prevăzute la art. 62 și 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.»”

| | Hits: 560

Contact