Informare - Avocații beneficiază de dispozițiile art. XV alin. (1) din OUG nr.30/2020

UNBR informează asupra clarificărilor stabilite în Comisia Permanentă, împreună cu decanii barourilor, privind aplicarea actelor normative cu impact asupra exercitării profesiei de avocat adoptate de la data declarării stării de urgență

Urmare dezbaterilor care au avut loc în cadrul ședinței Comisiei Permanente din 2 aprilie 2020, ținută în format de videoconferință, cu invitarea decanilor barourilor, ședință în care au fost analizate actele normative cu impact asupra exercitării profesiei de avocat adoptate de la data declarării stării de urgență

s-au stabilit următoarele:

a) dispozițiile art. XV alin. (1) din OUG nr.30/2020, completată și modificată prin OUG nr. 32/2020 sunt aplicabile avocaților;

b) prevederile art. X din OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare care prevăd că avocații (ca de altfel și alte profesii juridice) sunt obligați să ia, cu observarea regulilor de disciplină sanitară, măsurile necesare în vederea asigurării continuității nu exclud, ci dimpotrivă justifică a fortiori accesarea de către avocați a măsurilor art. XV din OUG nr. 30/2020, modificat și completat prin OUG nr. 32/202. Dispozițiile art. X din OUG nr.29/2020 au semnificația interdicției de a refuza serviciul avocațial în acele situații în care potrivit legislației stării de urgență, acest serviciu este esențial pentru funcționarea serviciului public al justiției. Întreruperea activității, în sensul art. XV alin. (1) din OUG nr.30/2020 reprezintă situația de facto și are semnificația că, în perioada stării de urgență, avocatul nu efectuează activități profesionale care să genereze venituri din profesie (lipsa de contracte de asistență și în consecință lipsa de facturare; lipsa onorariilor retrocedate din partea titularului formei de exercitare a profesiei etc.);

c) accesarea măsurilor prevăzute la art. XV alin. (1) din OUG nr.30/2020 (pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială), nu presupune suspendarea calității de avocat. Suspendarea prevăzută de art.27 lit. d) din Legea nr.51/1995 reprezintă o stare de drept care înlătură temporar calitatea de avocat și exclude persoana în cauză de la aplicarea măsurilor prevăzute de art. XV din OUG nr.30/2020. Întreruperea activității reprezintă o problema de facto caracterizată prin situațiile prevăzute la lit.c) de mai sus;

d) verificarea calității de avocat se poate face prin accesarea aplicației informatice „Tabloul național al avocaților”, aflat pe website-ul ifep.ro. Pentru orice incident, barourile vor oferi sprijin avocaților în privința atestării calității de avocat.

e) dispozițiile art. XV alin. (5), în partea privitoare la „contribuțiile de asigurări sociale” nu sunt aplicabile avocaților. Drepturile la asigurări sociale al avocaților se exercită în condițiile Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

| | Hits: 483

Contact