Hotărârea nr. 35 din 23.11.2020

Publicam Hotararea Consiliului Baroului Bistrita Nasaud nr. 35/23.11.2020 (prin care se modifica Hot. nr. 26/25.08.2020 privind inserierea obligatorie a imprimatelor tipizate pentru contractele de asistenta juridica si imputernicirile avocatiale ), precum si Anexa 1 la Hotararea nr. 26/25.08.2020, care face parte integranta din aceasta.

Avocatii din cadrul Baroului Bistrita Nasaud vor semna de luare la cunostinta a seriilor si numerelor alocate, conform Anexei nr. 1, care se afla la secretariatul baroului. Cei care nu au posibilitatea de deplasare la sediul baroului, vor trimite un mail de confirmare pe adresa acestuia (confirmarile electronice urmand a fi centralizate de catre dna secretar Sebesan Emanuela).

Decan,

avocat Dacia RÜBL

Documente atașate

| | Hits: 661

Contact