Hotărârea nr. 14/ 18.03.2020 privind unele măsuri luate de Baroului Bistriita Nasaud pe perioada stării de urgență

Comunicam un extras din Hotărârea nr. 14/ 18.03.2020 privind noul program de lucru al Baroului Bistriita Nasaud, pe perioada starii de urgenta :

  1. Restrangerea programului de lucru al personalului angajat astfel : luni – vineri intre orele 8.00 – 11.00 compartiment secretariat si SAJ Bistrita Nasaud ; intre orele 11.00 – 15.00 compartimentul contabilitate.
  2. Suspendarea activitatii cu publicul si limitarea accesului avocatilor in sediul Baroului Bistrita Nasaud si SAJ Bistrita Nasaud, urmand ca orice corespondenta sa fi expediata/ primita pe cale electronica (email sau fax).
  3. Se stabilesc urmatoarele exceptii, in ce priveste limitarea accesului : in cazul avocatilor care nu detin cont bancar, in vederea efectuarii unor plati si incasari. In aceste cazuri, avocatii se vor prezenta la sediul baroului doar ca urmare a programarii telefonice, prealabile facuta la serviciul contabilitate sau la SAJ Bistrita Nasaud.
  4. Suspendarea calcularii penalitatilor de intarziere aferente cotei datorate baroului pentru intreaga perioada pentru care s-a decretat starea de urgenta , precum pentru o perioada de 15 zile ulterior ridicarii starii de urgenta
  5. Aprovizionarea cu produse de curetenie / dezinfectante pe baza de alcool si clor si igienizarea sistematica, o data la fiecare 2 ore, in locurile unde se desfasoara activitati sepcifice, in vederea asigurarii preventiei elementare a raspandirii infectiei cu COVID19.
  6. Prezenta decizie va fi comunicataavocatilor prin intermediul postei electronice si va fi adusa la indeplinire prin grija compertimentelor secretariat si contabilitate.

CONSILIUL BAROULUI BISTRITA NASAUD

Decan,

Avocat Dacia Rübl

anexe :

Documente atașate

| | Hits: 446

Contact