HOTĂRÂREA CONSILIULUI U.N.B.R. NR. 78/2020 DE COMPLETARE A DECIZIEI COMISIEI PERMANENTE A U.N.B.R. NR. 135/2020 PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PRIMIRE ÎN PROFESIE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Publicăm Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 78/17-18.07.2020 de completare a Deciziei Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 135/2020 privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020 :

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului

ÎN FORMAT ELECTRONIC, PRIN INTERNET,

la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx,

în intervalul 27 iulie 2020 (ora 8:00) – 21 august 2020 (ora 16:00).

Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic.

DECAN,

Avocat Dacia RÜBL

Documente atașate

| | Hits: 379

Contact