HOTĂRÂREA NR.23 /29.08.2022 privind actualizarea taxelor prevăzute de disp. art. 337 din Statut, ce pot fi încasate de Consiliul Baroului Bistrița Năsăud

HOTĂRÂREA NR.23 /29.08.2022

Consiliul Baroului Bistrita Nasaud, intrunit in sedinta din 29 august 2022, luând in discutie :

  • Hotararea nr. 264/16.06.2022 emisa de C.U.N.B.R. prin care s-au actualizat limitele maxime ale taxelor prev. disp. art. 337 din Statut, ce pot fiîncasate de Consiliul baroului, precum si

Avand in vedereurmatoarele dispozitii legale :

  • Art. 55 alin. 2 lit. a, b si o din Legea nr. 51/1995, conform carora consiliul baroului „adopta hotarari pentru aplicarea si respectarea legii si ale Statutului profesiei”, „duce la indeplinire hotararile C.U.N.B.R.” si „stabileste cote de contributie ale avocatilor la bugetul baroului” si
  • Art. 335 alin. 1 lit. a din Statutul profesiei de avocat care se refera la „ veniturile din contributii banesti si taxe achitate de avocati pentru formarea bugetului baroului si bugetului U.N.B.R. ori pentru constituirea de fonduri cu destinatie speciala, hotarate de organele profesiei in conditiile legii”

Consiliul Baroului Bistrita Nasaud, retinand aceleasi temeiuri ca si cele ale organelor de conducere ale profesiei (evoluția indicelui prețurilor de consum în perioada septembrie 2016 – mai 2022), constata necesitatea actualizarii unora dintre taxele prev. de disp. art. 337 din Statut, pentru constituirea bugetului baroului .

Avand in vedere cele ce preced, Consiliul Baroului Bistrita Nasaud, in baza art. 73, alin. 6 din Statutul profesiei de avocat,

HOTĂRĂȘTE

  1. Se actualizează taxele prevăzute de dispozițiile art. 337 din Statutul profesiei de avocat, care pot fi încasate de către consiliul baroului, în conformitate cu Anexa 1 care face parte integrantă din această hotărâre (și care conține detaliat denumirea și cuantumul fiecărei taxe).
  2. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de indata, de catre compartimentul contabilitate,va fi comunicata persoanelor interesate și va fi publicată pe website-ul baroului.

CONSILIUL BAROULUI BISTRIȚA NĂSĂUD

Decan,

Avocat RÜBL Dacia

Documente atașate

| | Hits: 365

Contact