HOTARAREA NR. 43 /08.12.2021 a Consiliului Baroului Bistrita Nasaud privind formularele tipizate folosite in exercitarea activitatii, de catre formele de exercitare a profesiei din cadrul Baroului Bistrita Nasaud

HOTARARE NR.43 /08.12.2021

Consiliul Baroului Bistrita Nasaud, intrunit in sedinta din 8 decembrie 2021,

Avand in vedereurmatoarele dispozitii legale :

  • Art. 55 alin. 2 lit. a, b si o din Legea nr. 51/1995, conform carora consiliul baroului „adopta hotarari pentru aplicarea si respectarea legii si ale Statutului profesiei”si
  • Art. 122 alin. 4 si 5 din Statutul profesiei de avocat care se refera la obligativitatea inserierii formularelor tipizate ale contractelor de asistenta juridica, cu sigla si seria specifica fiecarui barou in parte
  • Hotararea nr. 26/03.08.2020 a Baroului Bistrita Nasaud
  • Hotararea nr. 725/20 martie 2010 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania
Avand in vedere cele ce preced, Consiliul Baroului Bistrita Nasaud, in baza art. 73, alin. 6 din Statutul profesiei de avocat,

HOTARASTE

Hotararea nr. 26/03.08.2020 a Baroului Bistrita Nasaud se va modifica si completa,conform urmatoarei forme actualizate :

1.Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, toti membrii Baroului Bistrta Nasaud vor folosi in activitatea curenta imprimate tipizate ale contractelor de asistenta judiciara si respectiv imputerniciri avocatiale personalizate cu sigla baroului si cu o serie speciala.

2.Seria formularelor tipizate precizate la art. 1 va fi aplicata in antet si va fi formata dintr-o componenta literala si cifrica astfel : “BN/202../000000”; grupul de cifre din mijlocreprezinta anul curent, iar grupul de cifre din partea dreapta reprezinta numarul imprimatului.

3.Imprimatele tipizate conform anexelor 1 si 2 din Statut vor fi tiparite prin grija baroului si vor fi distribuite formelor de exercitare a profesiei la serviciul Secretariat, (urmand ca acestea sa le achizitioneze fara vreun adaos comercial, fata de pretul de achizitie al baroului, direct de la producator).

Seriile achizitionate de fiecare forma de exercitare a profesiei, vor fi consemnate intr-un registru separat care va fi completat prin grija serviciulu Secretariat. Pana la sfarsitul lunii decembrie a fiecarui an, fiecare forma de exercitare a profesiei poate sa isi manifeste optiunea achizitionarii unui anumit numar de tipizate pentru anul calendaristic care urmeaza, urmand ca acestea sa fie distribuite pe transe, in timp util.

4.Pana la sfarsitul lunii ianuarie a fiecarui an, fiecare membru al baroului va incheia un proces verbal prin care va anula toate contractele de asistenta judiciara si imputernicirile avocatiale inseriate si nefolosite (din plaja de numere achizitionate). Un exemplar al procesului verbal va fi comunicat si catre Baroul Bistrita Nasaud, urmand a fi centralizat impreuna cu hotararile anuale de repartizare, intr-o mapa dedicata care se va arhiva.

5.Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari constituie abatere disciplinara.

6.Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta avocatilor de catre compartimentul secretariat siva fi publicata pe website-ul Baroului Bistrita Nasaud.

CONSILIUL BAROULUI BISTRITA NASAUD

Decan,

Avocat DACIA RÜBLDocumente atașate

| | Hits: 455

Contact