HOTĂRÂREA NR. 2 /14.03.2022 privind taxa pentru înființarea unui birou de lucru

HOTĂRÂREA NR.2 /14.03.2022

Consiliul Baroului Bistrita Năsăud, întrunit în ședința din data de 14 februarie 2022, a luat în discutie, în cadrul aprobării proiectului de buget anual și oportunitatea majorării unor taxe prevăzute de art. 337 din Statut și care se colectează la bugetul baroului.

S-a concluzionat ca este necesară majorarea taxei prev. art. 337 (1) lit. f, cu privire la “taxa de înființare a unui birou de lucru”, care s-a păstrat în același cuantum initial, fără a suporta majorări/ indexări.

Având în vedereurmătoarele dispoziții legale :

  • în temeiul dispozitiilor art. 55, alin. 2, lit. d si s din Legea nr. 51/1995si
  • art. 73, alin. 6; art. 336si art. 337, alineat 1, litera fdin Statutul profesieie de avocat

Consiliul Baroului Bistrita Năsăud

HOTARASTE

  • Taxa privind înființarea unui birou de lucru, pe raza Baroului Bistrița Năsăud este de 300 lei, urmând ca aceasta să fie colectată la bugetul baroului și înregistrată în conturile de venituri, conform reglementărilor specifice.
  • Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostința avocaților si a U.N.B.R. de către compartimentul secretariat șiva fi publicată pe website-ul Baroului Bistrița Năsăud.

Decan,

Avocat RÜBL Dacia

Documente atașate

| | Hits: 443

Contact