Decizia nr. 89/26 octombrie 2020 - Noi măsuri privind desfășurarea activității instanțelor de pe raza Curții de Apel Cluj, pe perioada stării de alertă

Publicăm Decizia nr. 89/26 octombrie 2020 a președintelui Curții de Apel Cluj referitor la noile măsuri adoptate privind desfășurarea activității instanțelor de pe raza Curții de Apel Cluj, pe perioada stării de alertă :

Potrivti deciziei, se recomandă completelor de judecată ca în perioada următoare, numărul de dosare alocat fiecărei şedinţe, să nu depăşească 25-30 de cauze în materiile nonpenale şi 20-25 de cauze în materie penală.

Fiecare complet de judecată va ua măsurile necesare şi utile pentru:

stabilirea de ore diferenţiate, în scopul soluţionării cauzelor, ore alocate unui anumit număr de dosare, în funcţie de întinderea listei de şedinţă şi domeniului specific de activitate, numărul părţilor, acela al participanţilor, complexitatea probatoriului etc.;

limitarea accesului publicului în sala de judecată, în aşa fel încât să poată fi respectate regulile de distanţare socială.

– adoptarea oricăror alte măsuri, complementare stabilirii de ore diferenţiate, menite să asigure accesul etapizat al părţilor în sălile de şedinţă, cu respectarea dispoziţiilor legale privind publicitatea şedinţei de judecată (cu 15 minute anterior cauzei si pe grupuri limitate la arhiva si registratura).

La nivelul tuturor instanţelor arondate Curţii de Apel Cluj, se se păstrează efectele deciziilor privind desfăşurarea activităţii şi organizarea programului în regim de telemuncă sau munca la domiciliu, precum si alte măsuri care se regasesc in textul integral, redat in cele ce urmează :

https://www.clujust.ro/noi-masuri-privind-activita...

| | Hits: 530

Contact