DECIZIA NR. 1 /20.01.2020 privind actualizarea taxei lunare pentru constituirea bugetului UNBR

Publicam, in extras, DECIZIA NR. 1 /20.01.2020 a Baroului Bistrita Nasaud, de punere in executare a Hotararii nr. 38/07.12.2019 emisa de C.U.N.B.R. prin care s-a actualizat taxa lunara pentru constituirea bugetului UNBR :

"Avand in vedere cele ce preced, Consiliul Baroului Bistrita Nasaud, in baza art. 73, alin. 6 din Statutul profesiei de avocat,

HOTARASTE

  • Incepand cu luna ianuarie 2020, taxa lunara pentru constituirea bugetului Baroului Bistrita Nasaud este de 85 lei pentru fiecare avocat, membru ala baroului.
  • Colectarea lunara a taxei pentru constituirea bugetului UNBR, va fi efectuata cu respectarea Hotararii nr. 38/2019 a CUNBR.
  • Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de indata, de catre compartimentul contabilitate siva fi comunicata celor in cauza.

CONSILIUL BAROULUI BISTRITA NASAUD

Decan,

Avocat DACIA RÜBL"Documente atașate

| | Hits: 592

Contact