CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A BAROULUI BISTRIȚA NĂSĂUD PENTRU DATA DE 5 IUNIE 2021

In data de 5 iunie 2021 orele 10.00 va avea loc, la resortul „Poiana Corbilor” – loc. Dorolea, Adunarea Generala a Baroului Bistrita Nasaud si a Filialei CAA Bistrita Nasaud, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

 • Raport de activitate al Consiliului Baroului Bistrița Năsăud.
 • Raportul Comisiei de Cenzori a Baroului Bistrița Năsăud.
 • Prezentarea și aprobarea situației financiare a Baroului Bistrița Năsăud, pentru anul 2020.
 • Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului BN.
 • Proiectul de activitate al Consiliului Baroului BN și proiectul de buget al baroului pentru anul 2021.
 • Raportul de activitate al Filialei C.A.A. BN pentru anul 2020.
 • Raportul Comisiei de Cenzori al Filialei C.A.A. Bistrița Năsăud.
 • Prezentarea și aprobarea situației financiare pentru anul 2020 a Filialei CAA BN.
 • Descărcarea de gestiune a Filialei CAA BN.
 • Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2021 al Filialei CAA BN.
 • Alegerea unui delegat, în vederea participării la Congresul UNBR din 24-25 iunie 2021.
 • Diverse.

În cazul în care cvorumul cerut de lege, respectiv majoritatea membrilor baroului cu drept de participare la ședinta adunării generale, nu este întrunit, a 2-a convocare este facută pentru data de 5 iunie 2021, ora 10.30, în aceeași locație.

DECAN,

Av. Dacia RÜBL

Documente atașate

| | Hits: 475

Contact