CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A BAROULUI BISTRIȚA NĂSĂUD DIN DATA DE 25 MARTIE 2023

In data de 25 martie 2023 orele 10.00 va avea loc, în sala de conferințe a Hotelului "Coroana de Aur" - Bistrița, Adunarea Generala a Baroului Bistrita Nasaud si a Filialei CAA Bistrita Nasaud, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

Partea I.

 1. Raportul de activitate al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;
 2. Raportul Comisiei de Cenzori al Baroului Bistrița-Năsăud;
 3. Raportul de activitate al Comisiei de Disciplină a Baroului Bistrița-Năsăud;
 4. Prezentarea şi aprobarea situației financiare pentru anul 2022 a Baroului Bistrița-Năsăud;
 5. Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud
 6. Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2023 al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;
 7. Raportul de activitate al Filialei C.A.A.;
 8. Raportul Comisiei de Cenzori al Filialei C.A.A.;
 9. Prezentarea şi aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2022 al Filialei C.A.A.;
 10. Descărcarea de gestiune a Consiliului Filialei C.A.A.;
 11. Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2023al Filialei C.A.A;

Parte a II a

 1. Alegerea Decanului Bistriţa-Năsăud;
 2. Alegerea Consiliului Baroului Bistriţá-Năsăud;
 3. Alegerea Comisiei de Disciplină a Baroului Bistriţa-Năsăud;
 4. Alegerea Comisiei de Cenzori a Baroului Bistriţa-Năsăud;
 5. Alegerea delegatului la consiliul elector al U.N.B.R.;
 6. Alegerea candidatului pentru Comisia Centrala de Disciplină;

 1. Alegerea Consiliului Filialei a C.A.A.;
 2. Alegerea Comisiei de Cenzori a Filialei C.A.A.;
 3. Alegerea unui delegatpentru Congresul avocaţílor;
 4. Alegerea unui candidat pentru Comisia Centrală de Disciplină;

 1. Diverse;

În cazul în care cvorumul cerut de lege, respectiv majoritatea membrilor Baroului cu drept de participare la ședința adunării generale, nu esteîntrunit, conform art. 68 alin. (2) din Statut, a 2- a convocare este făcută pentru data de 25.03.2023, orele 11.00, în aceeași locație.

DECAN,

Avocat Dacia RÜBL

Documente atașate

| | Hits: 367

Contact