COMUNICAT PRIVIND MINUTA CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII DIN DATA DE 3 NOIEMBRIE 2020

Având în vedere faptul că în data de 03.11.2020 Consiliul Superior al Magistraturii a emis minuta cu raportare la art 91 alin 4 din Codul de procedură penală cu următorul conținut: ,,referitor la aplicarea dispozițiilor art 91 alin 4 din CPP (...) Comisia cu majoritate nu a constatat existența unei practici neunitare ci a unei practici consolidate, instanțele arătând în mod unitar că se impune menținerea delegației aparătorului din oficiu pentru a asigura asistența juridică efectivă pe parcursul procesului penal, în situații excepționale constatate de completul de judecată. De asemenea Comisia cu majoritate a apreciat că nu se impune discutarea acestui aspect cu conducerea UNBR întrucât modalitatea de aplicare a legii în cadrul procesului penal și măsurile dispuse în cadrul acestuia sunt atributul exclusiv al instantelor de judecată,

Baroul Bistrița-Năsăud înțelege sa emită prezentul

COMUNICAT

prin care aratăm următoarele:

- art 91 alin 4 Cod procedură penală prevede că ,,delegația apărătorului din oficiu încetează la prezentarea avocatului ales”, iar modificarea acestui text de lege este atributul exclusiv al legiuitorului și nu al CSM sau al altor instituții.

- alegerea avocatului este atributul exclusiv al clientului, aspect garantat de către Convenția Europeană a Drepturilor Omului care în art 6 paragraful nr. 3 litera c) arată: ,,Orice acuzat are, mai ales dreptul: ....c) să se apere el însuși sau să fie asistat de un apărător ales de el și dacă nu dispune de mijloacele necesare remunerării unui apărător să fie asistat de un avocat din oficiu, atunci când interesele jusției o cer”. Încălcarea sau ignorarea acestui text al CEDO reprezintă o gravă incalcare a drepturilor fundamentale garantate de CEDO și expune Statul Român la potențiale litigii în fața CEDO.

- de asemenea art 38 alin 1 din L 51/1995 prevede că: ,,În exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiti de lege, fără a putea fi asimilați functionarilor publici”.

- Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului arată că ”Statutul special al avocaților îi face să ocupe o poziție centrală în admistrarea actului de justiție ca intermediari între justițiabili și instanțele de judecată” (cauza Morice c. Franței), astfel căneconsultarea organelor reprezentantive ale avocaților în adoptarea unor dispoziții care îi vizează pe aceștia reprezintă o încalcare a statutului avocatului și a rolulului acestuia în justiție și în societate, în ansamblul său.

În consecintă, dezavuăm poziția majoritar adoptată prin minuta sus citată de către Consiliul Superior al Magistraturii și apreciem că, în lumina celor arătate anterior, este necesar un dialog interinstituțional real, astfel încât dispozitiile legale și statutul și rolul avocatului într-o societate democratică și într-un stat de drept să fie respectate, atât cu raportare la avocat cât și cu raportare la publicul larg și respectiv la interesele generale ale justiției.

Consiliul Baroului Bistrița Năsăud

prin Decan, avocat Dacia Rübl

Documente atașate

| | Hits: 1126

Contact