​COMUNICAT #AparareaApararii

COMUNICAT

#AparareaApararii

Miercuri, 14 aprilie 2021, membrii Baroului Bistrița Năsăud vor fi prezenți în fața Palatului de Justiție Bistrița Năsăud, timp de 10 minute, manifestarea urmând a avea loc cu păstrarea demnității, valorilor profesiei de avocat și respectarea instituțiilor justiției.

Alături de colegii din întreaga țară care vor fi prezenți, simultan, la sediile tribunalelor și curților de apel, înțelegem să aducem la cunoștința publicului largvulnerabilitățile cu care se confruntă dreptul la apărare, precum și faptul că :

„Decizia instanței în dosarul Ferma Băneasa nu vizează cazul unui anume avocat, ci afectează profesia de avocat, apărarea cetățeanului, justiția și statul de drept”.

Conducerile barourilor vor depune, la conducerile tribunalelor, un memoriu, privind

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) s-a întrunit vineri, 9 aprilie 2021 și luni, 12 aprilie 2021, alături de decanii barourilor și a analizat impactul hotărârii judecătorești în dosarul „Ferma Băneasa” asupra independenței avocaților, asupra libertății de exercitare a profesiei și implicit asupra dreptului la apărare al cetățeanului.

S-a apreciat că modul de abordare prin calificarea ca infracțiuni a demersurilor făcute de avocați în consilierea și reprezentarea clienților lor constituie un precedent periculos atât pentru profesie în general, cât și pentru viitorul statului de drept în România.

Dreptul la apărare, care aparține cetățenilor, este profund afectat, atâta vreme cât avocații sunt pasibili de a fi acuzați și condamnați pentru că reprezintă clienți cu șanse incerte de câștig în ceea ce privește drepturile pretinse, precum cvasitotalitatea drepturilor supuse unei dispute.

Alte aspecte care au determinat reacții puternice nu numai din partea avocaților, ci și a profesioniștilor dreptului în general, inclusiv magistrați, au fost cele privind :

  • audierea judecătorilor ca martori împotriva propriilor hotărâri pentru a recunoaște că sunt greșite, ceea ce reprezintă încălcarea principiului autorității de lucru judecat.
  • audierea ca martori a avocaților în dosarele îndreptate împotriva clienților lor, ceea reprezintă o nesocotire flagrantă a secretului profesional. În acest dosar au fost audiați zeci de avocați în calitate de martori, cărora li s-a cerut să explice raționamentele juridice, de ce și cum își reprezintă clienții.

Condamnarea avocatului pentru că a folosit aceste hotărâri definitive în demersurile sale profesionale indică și o discriminare între avocați și judecători.

Condamnarea avocaților pentru delicte de opinie, atâta vreme cât avocatul are o opinie contrară acuzării și este acuzat că ar fi știut sau ar fi trebuit să știe că demersurile clienților se bazează pe hotărâri judecătorești ilegale (hotărâridefinitive), este de neacceptat.

Reamintim că la data de 23.10.2020, Comitetul Permanent al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a adoptat Rezoluția 2348 (2020) și Recomandarea 2188 (2020), solicitând Comitetului de Miniștri adoptarea unui instrument juridic obligatoriu în vederea protejării drepturilor avocaților, ca urmare a Raportului întocmit în acest scop.

Conform Rezoluției 2348 (2020) privind principiile și garanțiile aplicabile avocaților Adunarea îndeamnă toate statele membre ale Consiliului Europei să asigure protecția eficientă a profesiei de avocat, în special prin interzicerea interferenței statului în profesia de avocat și definirea clară a activităților precise care constituie o interferență interzisă, precum și prin stabilirea unui cadru legislativ național care garantează eficiența, independența și securitatea activității avocaților.

Prin Recomandarea 2188 (2020) privind principiile și garanțiile aplicabile avocaților, Adunarea reamintește Comitetului Miniștrilor necesitatea de a asigura, prin mijloace legislative, dreptul la un proces echitabil, prin crearea condițiilor de egalitate între acuzare și apărare în procedurile contradictorii, precum și prin garantarea siguranței avocaților și a altor participanți la procedurile legale (inclusiv judecători, anchetatori și procurori) în cursul activităților lor profesionale.

Decan,

Avocat Dacia RÜBL

Documente atașate

| | Hits: 386

Contact