Adunarea Generala a Baroului Bistrița-Năsăud din data de 11 martie 2017 – Ordinea de zi

În data de 11 martie 2017, orele 10,00 va avea loc la Hotel Metropolis, sala Roma
Adunarea Generală a Baroului Bistrița-Năsăud cu următoarea

ORDINE DE ZI

 • Raportul de activitate al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;
 • Raportul Comisiei de Cenzori al Baroului Bistrița-Năsăud;
 • Raportul Comisiei de Disciplină;
 • Prezentarea şi aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2016 al Baroului Bistriţa-Năsăud;
 • Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Bistriţa-Năsăud;
 • Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2017 al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;
 • Alegerea unui delegat pentru Congresul avocaților;
 • Diverse;
 • Raportul de activitate al Filialei C.A.A.;
 • Raportul Comisiei de Cenzori al Filialei C.A.A.;
 • Prezentarea şi aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2016 al Filialei C.A.A.;
 • Descărcarea de gestiune a Filialei C.A.A.;
 • Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2017 al Filialei C.A.A;
 • Diverse

DECAN

Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

| | Hits: 345

Contact