Adunarea Generală a Baroului Bistrița-Năsăud 2018

Baroul Bistrița-Năsăud anunță că în data de 10 martie 2018, orele 09:00 va avea loc la Hotel Metropolis, sala „Roma”, Adunarea Generală a Baroului Bistrița-Năsăud și a C.A.A. – Filiala Bistrița-Năsăud, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 • Raportul de activitate al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;
 • Raportul Comisiei de Cenzori al Baroului Bistrița-Năsăud;
 • Raportul Comisiei de Disciplină;
 • Prezentarea şi aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2017 al Baroului Bistriţa-Năsăud;
 • Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Bistriţa-Năsăud;
 • Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2018 al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;
 • Aprobarea propunerilor privind onorariile minimale;
 • Alegerea unui delegat pentru Congresul avocaților;
 • Diverse;
 • Raportul de activitate al Filialei C.A.A.;
 • Raportul Comisiei de Cenzori al Filialei C.A.A.;
 • Prezentarea şi aprobarea situaţiei financiare pentru anul 2017 al Filialei C.A.A.;
 • Descărcarea de gestiune a Filialei C.A.A.;
 • Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2018 al Filialei C.A.A;
 • Diverse;

DECAN,
LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Descarcă ataşamente: Ordine de zi

| | Hits: 386

Contact