6 iulie - ZIUA BAROULUI BISTRITA NASAUD

In perioada Imperiului austro – ungar, avocații de pe raza actuală a județului Bistrița Năsăud aparțineau de Baroul Mures, fiind împarțiți pe servicii, în cadrul a patru localitați : Bistrița, Năsăud, Rodna si Prundu Bîrgaului. La începutul anilor 1900 numărul acestora era considerabil, pentru acele vremuri – cca 30 de avocați, fiind atestați de documentele oficiale ale vremii.

După Unirea din 1918, prin Ordonanța nr. 121/1919 a Consiliului Dirigent din Transilvania, se reglementează activitatea judecătorilor, avocaților și notarilor publici.
Ulterior, apare Legea nr. 610/1923 pentru organizarea și unificarea corpului de avocați din România Mare. Avocații erau organizați în barouri, se puteau înscrie în oricare barou din țară și puteau pleda în fata oricarei instanțe din țară. Unele barouri din Ardeal (Cluj, Tg.Mureș, Arad) au refuzat inițial înscrierea avocatilor din Regat, apreciind că sunt nepregătiți să profeseze în Ardeal, nu cunosc legea locului și astfel, avocatura își va pierde prestanța.
In data de 6 iulie 1923, prin Decizia nr. 35.924 a Ministrului de Justiție “se permite înființarea Baroului Advocațial din circumscripția Tribunalului Bistrița - judetul Bistrița Năsăud”. In perioada septembrie – octombrie 1923 s-a finalizat organizarea internă a noului barou. Conducerea acestuia a fost aleasă în persoana dlui advocat Vasile Pahone - decan si a dlui advocat Victor Moldovan – prodecan. La data înființării, în barou erau înscrisi un numar de 37 avocați : 30 definitivi si 7 stagiari.
Astfel ziua de 6 iulie a devenit Ziua Baroului Bistrița Năsăud.

#baroulbninpresa#


https://timponline.ro/se-implinesc-97-de-ani-de-la-infiintarea-baroului-bistrita-nasaud/

Documente atașate

| | Hits: 556

Contact