„SINE ADVOCATUS NULLA IUSTITIA EST”

Profesia de avocat este liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonome, în condițiile Legii nr. 51/1995 și ale Statutului profesiei de avocat.

În exercitarea profesiei, avocații sunt parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiți de lege.

Baroul Bistrița Năsăud este persoana juridica de interes public și este constituit din toți avocații dintr-un județ, cu patrimoniu propriu și organizare de sine stătătoare.

În data de 6 iulie 1923, prin Decizia nr. 35.924 a Ministrului de Justiție se permite înființarea Baroului Advocațial din circumscripția Tribunalului Bistrița - județul Bistrița Năsăud. În perioada septembrie – octombrie 1923 s-a finalizat organizarea internă a noului barou. Astfel ziua de 6 iulie a devenit Ziua Baroului Bistrița Năsăud.

Citește mai mult

Despre Noi

ÎN ATENȚIA JUSTIȚIABILILOR

Ce trebuie să aveți în vedere când angajați un avocat

  • În România, doar persoanele înscrise în tablourile barourilor pot exercita profesia de avocat. Pentru avocații înscriși în Baroul Bistrița-Năsăud, accesați secțiunea „Tabloul Avocaților” din site.
  • Când angajați un avocat, veți semna cu acesta un contract de asistență juridică, prin care se va stabili activitatea pe care avocatul urmează să o presteze și onorariul pe care îl veți achita pentru această activitate.
  • În situații reglementate de lege, aveți dreptul la un avocat care vă va fi desemnat fie din oficiu, fie la cerere. Serviciile prestate de către avocat sunt total sau parțial gratuite pentru justițiabil, onorariul avocatului fiind suportat total sau parțial de către stat. Condițiile necesare accesării asistenței judiciare gratuite se regăsesc în site la secțiunea Asistență judiciară.

ACCESEAZĂ PROGRAMĂRILE

Contact