Serviciul de asistență judiciară

ANUNȚ - Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat Sesiunea Septembrie 2017

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017.

Examenul se va susține în mod unitar, în cadrul Institutului pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților I.N.P.P.A. și se va desfășura prin I.N.P.P.A. cu sediul în București, str. Vulturilor, nr. 23, sector 3, la data de 01 septembrie 2017, pentru toți candidații.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, se vor depune în dublu exemplar la sediul Baroului Bistrița-Năsăud în intervalul 03 iulie 2017 – 31 iulie 2017 și vor avea anexate următoarele acte:

 • dosar plic;
 • cerere–tip – ANEXA nr. 2 la REGULAMENTUL CADRU;
 • certificat de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licență, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită*;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare pshiatrică**;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;

*Pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2017, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, dacă unitățile de învățământ nu au emis diplomele de licență, pentru absolvenții anului universitar 2017.
**Certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzînd și o evaluare pshiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru;

Dosarul de înscriere se depune în 2 exemplare (unul conținând acte originale și copii certificate și altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar).

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea "Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017", respectiv „Taxă examen de primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea 2017”.

Relații suplimentare se pot obține la telefon (0263) 212 454.

DECAN,
Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Citeşte mai departe ...

ANUNȚ - Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat Sesiunea Septembrie 2016

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016.

Examinarea candidaților va avea loc la Centrul Teritorial Cluj-Napoca al Institutului pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, la data de 12 septembrie 2016, pentru toți candidații.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, se vor depune în dublu exemplar la sediul Baroului Bistrița-Năsăud în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016 și vor avea anexate următoarele acte:

 • dosar plic;
 • cerere–tip – ANEXA nr.1 la REGULAMENTUL CADRU;
 • certificat de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licență, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită*;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare pshiatrică**;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;
 • 2 poze tip buletin;
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;

*Pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2016, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, dacă unitățile de învățământ nu au emis diplomele de licență, pentru absolvenții anului universitar 2016.
**Certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzînd și o evaluare pshiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru;

Dosarul de înscriere se depune în 2 exemplare (unul conținând acte originale și copii certificate și altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar).

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea "Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016", respectiv „Taxă examen de primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea 2016”.

Relații suplimentare se pot obține la telefon (0263) 212 454.

DECAN,
Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Citeşte mai departe ...

Hotărârea nr. 1117/05.06.2015 a Consiliuliu Uniuni pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul INPPA

Dăm spre publicare Hotărârea 1117/05.06.2015 a Consiliului Uniunii pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului - cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice

Citeşte mai departe ...

Decizia nr. 13 din 03 iulie 2015 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. prin care se rectifică Anexele nr. 1 şi 2 la REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat

Dăm spre publicare Decizia nr. 13 din 03 iulie 2015 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. prin care se rectifică Anexele nr. 1 şi 2 la REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.

Citeşte mai departe ...

ANUNȚ - Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat Sesiunea Septembrie 2015

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015.

Examinarea candidaților va avea loc la Centrul Teritorial Cluj-Napoca al Institutului pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, la data de 14 septembrie 2015, pentru toți candidații.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, se vor depune în dublu exemplar la sediul Baroului Bistrița-Năsăud în intervalul 31 iulie 2015 – 17 august 2015 și vor avea anexate următoarele acte:

 • dosar plic;
 • cerere–tip – ANEXA nr.1 la REGULAMENTUL CADRU;
 • certificat de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licență, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită*;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare pshiatrică**;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie***;
 • 2 poze tip buletin;
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;

*Pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2015, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, dacă unitățile de învățământ nu au emis diplomele de licență, pentru absolvenții anului universitar 2015.
**Certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzînd și o evaluare pshiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru;
***Dacă este cazul;

Dosarul de înscriere se depune în 2 exemplare (unul conținând acte originale și copii certificate și altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar).

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea "Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015", respectiv „Taxă examen de primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea 2015”.

Relații suplimentare se pot obține la telefon (0263) 212 454.

DECAN,
Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Citeşte mai departe ...

Lista candidaților înscriși pentru dobândirea calității de avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014

Consiliul Baroului Bistrița-Năsăud, întrunit în ședința din data de 21 august 2014, în conformitate cu dispozițiile art. 4 din Hotărârea nr. 962/24.05.2014 și art. 7 alin. (9) și (10) din Decizia nr. 128/08.07.2014, prin care s-a aprobat Regulamentul examenului de primire în profesia de avocat, emise de Consiliul U.N.B.R., a procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor de primire în profesie a următorilor candidați, care au depus la Baroul Bistrița-Năsăud cereri de participare la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2014.

Candidații înscriși pentru dobândirea calității de avocat stagiar:

Nr. Crt. Numele și prenumele candidatului Calitatea stagiar/definitiv Validat/Admis 
1 Cindrea-(Clipota) Adriana-Ioana stagiar Admis
Daniel Zsolt-Bela  stagiar  Admis 
Grama Corina-Gabriela stagiar  Admis 
4 Ianoș Sorin-Ionuț stagiar Admis
5 Ignat Luciana stagiar Admis
6 Ivan Ovidiu stagiar Admis
7 Marc Elena-Dana stagiar Admis
8 Mureșan (Cozan) Georgeta-Sanda stagiar Admis
9 Nascutiu Petruta-Maria stagiar Admis
10 Nicolae Cristina-Alexandra stagiar Admis
11 Ormenisan Horea-Radu stagiar Admis
12 Petrean-(Tamas) Monica stagiar Admis
13 Pop Raluca-Camelia stagiar Admis
14 Popartac Silviu-Timoftei stagiar Admis
15 Roș Nicolae-Dorin stagiar Admis
16 Tanco Roxana-Livia stagiar Admis
17 Ungur Lucian-Adrian stagiar Admis
18 Vagner Adriana-Margareta stagiar Admis
19 Vlad Tudor-Mihai stagiar Admis
20 Vrânceanu Mircea stagiar Admis
Citeşte mai departe ...

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice
- sesiunea Septembrie 2014 -

Examinarea candidaților va avea loc la Centrul Teritorial Cluj-Napoca al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, la data 15 septembrie 2014, pentru toți candidații.

Cererile de înscriere a candidaților la examen se vor depune în dublu exemplar la sediul Baroului Bistrița-Năsăud în intervalul 01 august – 18 august 2014 și vor avea anexate următoarele acte:

 • dosar plic;
 • certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licență, în copie legalizată; în cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie1;
 • două poze tip buletin.

1dacă este cazul.

Pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2014, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență , dacă unitățile de învățământ nu au emis diplomele de licență, pentru absolvenții anului universitar 2014.

Taxa de examen este de 800 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea - București cu mențiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.

Relații suplimentare privind tematica de examen și bibliografia se pot obține de la secretariatul baroului sau accesând secțiunea Examene de pe site.

DECAN
Av. Ioan BILAN

Citeşte mai departe ...

Hotărârea nr. 961 din 27 martie 2014 a Consiliului U.N.B.R.

Mai jos puteți descărca Hotărârea nr. 961 din 27 martie 2014 a Consiliului U.N.B.R. privind tematica disciplinelor "Drept penal" și "Drept procesual penal" pentru examenul de primire în profesia de avocat care va avea în vedere Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009) și Noul Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010) precum și legile de punere în aplicare ale acestora

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS