Serviciul de asistență judiciară

ANUNȚ - Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat Sesiunea Septembrie 2016

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016.

Examinarea candidaților va avea loc la Centrul Teritorial Cluj-Napoca al Institutului pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, la data de 12 septembrie 2016, pentru toți candidații.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, se vor depune în dublu exemplar la sediul Baroului Bistrița-Năsăud în intervalul 19 iulie 2016 – 17 august 2016 și vor avea anexate următoarele acte:

 • dosar plic;
 • cerere–tip – ANEXA nr.1 la REGULAMENTUL CADRU;
 • certificat de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licență, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită*;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare pshiatrică**;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;
 • 2 poze tip buletin;
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;

*Pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2016, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, dacă unitățile de învățământ nu au emis diplomele de licență, pentru absolvenții anului universitar 2016.
**Certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzînd și o evaluare pshiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru;

Dosarul de înscriere se depune în 2 exemplare (unul conținând acte originale și copii certificate și altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar).

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea "Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016", respectiv „Taxă examen de primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea 2016”.

Relații suplimentare se pot obține la telefon (0263) 212 454.

DECAN,
Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Citeşte mai departe ...

Baroul Bistrița-Năsăud organizeaza un seminar de probleme actuale și stringente de drept fiscal

ANUNT

Prin prezenta vă comunicăm organizarea de către Baroul Bistrița–Năsăud in colaborare cu I.N.P.P.A. – Centru teritorial Cluj, în cadrul programului de pregătire profesională continuă a unui seminar pe probleme actuale si stringente de drept fiscal ( probleme care tin de fiscalitatea profesiilor liberale ), în ziua de 26 februarie 2016, ora 14 la Hotel Codrisor.

Inscrierile se fac la sediul Baroului Bistrita-Nasaud pana in data de 23.02.2014, costul seminarului fiind de 40 lei.

Invitat – Conf. Univ. Dr. Av. Ciprian Paun

Citeşte mai departe ...

Ordinea de zi a Adunării Generale a Baroului Bistrița-Năsăud - 5 martie 2016

În data de 05 martie 2016 orele 10,00 va avea loc la Palatul de Justiție Restaurant Coroana de Aur - sala de conferințe - Adunarea Generală a Baroului Bistrița-Năsăud cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Raportul de activitate al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;

 2. Raportul Comisiei de Cenzori al Baroului Bistrița-Năsăud;

 3. Raportul Comisiei de Disciplină;

 4. Raportul de activitate al Filialei C.A.A.;

 5. Raportul Comisiei de Cenzori al Filialei C.A.A.;

 6. Prezentarea și aprobarea situației financiare pentru anul 2015 al Baroului Bistrița-Năsăud;

 7. Prezentarea și aprobarea situației financiare pentru anul 2015 al Filialei C.A.A;

 8. Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;

 9. Descărcarea de gestiune a Filialei C.A.A.;

 10. Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2016 al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;

 11. Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2016 al Filialei C.A.A;

 12. Alegerea unui delegat pentru Congresul avocaților;

 13. Diverse;

DECAN

Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS