Serviciul de asistență judiciară

Programul seminarului de pregătire profesională 27-28 noiembrie 2015

Uniunea Națională a Barourilor din România - Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - Centrul Teritorial Cluj-Napoca și 
Baroul Bistrița-Năsăud

organizează în perioada 27-28 noiembrie 2015 la Bistrița

CONFERINȚĂ

Aspecte teoretice și practice in legătură cu noile coduri. Realizarea unei noi culturi juridice pe baza recomandărilor Avizului nr. 16 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni din cadrul Consiliului Europei referitor la relațiile dintre judecători și avocați.

 • panel de civil / procedură civilă;
 • panel de penal / procedură penală;

Conferința va avea loc în municipiul Bistrița, la Hotel Metropolis, Sala de Conferințe Roma

PROGRAM

Programul evenimentului și formularul de înscriere pot fi descărcate la finalul paginii. (click pentru a merge la final)

Vineri, 27 noiembrie 2015

12.30 – 13.30 - Prânzul

13.00 - 14.00 - Înregistrarea participanților

14.00 – 14.30 - Deschiderea conferinței

 • Reprezentant INPPA
 • Av. Leonora Maria Lantoș - Decan Baroul Bistrița–Năsăud
 • Dr. Liliana Preda - Președinte Tribunalul Bistrița-Năsăud
 • Liliana Tertis - Președinte Judecătoria Bistrița
 • Alți invitați

14.30 – 14.45 - Camera Preliminară

Speaker:

 • Av. Septimiu Chiorean – Baroul Bistrița-Năsăud

14.45 – 15.15 - Dezbateri

15.15 – 15.30 - Drept Civil – Dreptul de preemțiune

Speaker:

 • Dr. Av. Marius Harosa, conferențiar universitar Universitatea Babeș–Bolyai – Facultatea de Drept, formator INPPA – Centrul Teritorial Cluj

15.30 – 16.30 – Dezbateri

16.30 – 17.15 – Pauză de cafea

17.15 – 18.00 - Cum pot folosi părțile rolul judecătorului în procesul civil?

Speakeri:

 • Dr. Andrea Anamaria Chis, judecător, Secția civilă a Curții de Apel Cluj
 • Gheorghe Liviu Zidaru, judecător Tribunalul București, formator INM

18.00 – 20.00 - Dezbateri

Sambata, 28 noiembrie 2015

09.00 – 09.15 - Rolul avocatului prin prisma noilor coduri și nu numai

Speaker:

 • Dr. Av. Doina Gherman – Baroul Cluj, formator INPPA Cluj

09.15 – 09.30 - Procedura prealabilă stabilirii primului termen de judecată. Aspecte generale.

Speaker:

 • Dr. Cristina Frențiu – judecător, Secția civilă a Tribunalului Bistrița-Năsăud

09.30 – 10.00 - Dezbateri

10.00 – 10.30 - Pauză de cafea

10.30 – 10.45 - Renunțarea și amânarea aplicării pedepsei

Speaker:

 • Dr. Daniel Nitu – lector universitar Universitatea Babeș-Bolyai – Facultatea de Drept

10.45 – 11.00 - Obstrucționarea justiției. Drepturi și obligații deontologice ale judecătorilor și avocaților

Speaker:

 • Valentin Chitidean, judecător, Secția penală a Curții de Apel Cluj

11.00 – 13.00 - Dezbateri

13.00 – 14.00 - Prânz

14.00 – 16.00 - Dezbateri. Concluzii.

Citeşte mai departe ...

Planificarea avocaților din oficiu din Bistrița în perioada 23 Octombrie 2015 - 17 Martie 2016

Publicăm mai jos planificarea avocaților din oficiu în perioada 23 Octombrie 2015 - 17 Martie 2016 la Judecătoria Bistrița, Tribunalul Bistrița-Năsăud și organele de urmărire penală de pe lângă aceste instanțe.

 Începând cu 04 Decembrie 2015, această programare și-a încetat valabilitatea. Noua planificare o găsiți aici

Citeşte mai departe ...

ANUNȚ - Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat Sesiunea Septembrie 2015

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015.

Examinarea candidaților va avea loc la Centrul Teritorial Cluj-Napoca al Institutului pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, la data de 14 septembrie 2015, pentru toți candidații.

Cererile de înscriere a candidaților la examen, se vor depune în dublu exemplar la sediul Baroului Bistrița-Năsăud în intervalul 31 iulie 2015 – 17 august 2015 și vor avea anexate următoarele acte:

 • dosar plic;
 • cerere–tip – ANEXA nr.1 la REGULAMENTUL CADRU;
 • certificat de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
 • actul de identitate, în copie;
 • diploma de licență, în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită*;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare pshiatrică**;
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie***;
 • 2 poze tip buletin;
 • dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;

*Pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2015, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, dacă unitățile de învățământ nu au emis diplomele de licență, pentru absolvenții anului universitar 2015.
**Certificatul privind starea de sănătate a candidatului, incluzînd și o evaluare pshiatrică, poate fi emis de către orice medic generalist, respectiv specialist psihiatru;
***Dacă este cazul;

Dosarul de înscriere se depune în 2 exemplare (unul conținând acte originale și copii certificate și altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar).

Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea "Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2015", respectiv „Taxă examen de primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea 2015”.

Relații suplimentare se pot obține la telefon (0263) 212 454.

DECAN,
Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Citeşte mai departe ...

NOUL PROTOCOL privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară din oficiu

Publicăm adresa circulară nr. 49433/11.06.2015 a Ministerului Justiției, înregistrată la UNBR la nr. 46-DCAJ-2014 din 15.06.2015, transmisă tuturor ordonatorilor secundari și terțiari de credite, privind luarea măsurilor de punere în aplicare a Protocolului nr. 48025/2015 privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală încheiat între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România la data de 06 iunie 2015.

La aceeași dată, Protocolul nr. 113928/2008 își încetează valabilitatea.

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS