Diverse

Conferința "Noul Cod de Procedură Civilă - în al 2-lea an de aplicare"

 

Baroul Cluj și I.N.P.P.A. - Centrul Teritorial cluj anunță organizarea Conferinței "Noul Cod de Procedură Civilă - în al 2-lea an de aplicare"

care va avea loc vineri, 31 octombrie 2014, la Hotel Opera Plaza din Cluj-Napoca, după programul atașat mai jos.

Înscrierile se fac la sediul Baroului Cluj din Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 4, ap. 15, la secretariatul I.N.P.P.A. - Centrul Teritorial Cluj, începând cu data de miercuri, 8 octombrie 2014.

Costul de participare este de 80/lei avocat, cost care include:
  - participarea la conferință;
  - coffee-break;
  - masa de prânz.

Înscrierea participanților se va face în limita a 250 de locuri.

Pentru participarea la Conferință, I.N.P.P.A. - Centrul Teritorial Cluj va propune acordarea a 10 ore de pregătire profesională continuă.

Informații suplimentare despre conferință puteți obține la telefon (0264) 439 450 - Secretariatul I.N.P.P.A. - Centrul Teritorial Cluj.

Citeşte mai departe ...

Uniunea Națională a Barourilor din România lansează aplicația InfoAvocat

Uniunea Națională a Barourilor din România are plăcerea să anunțe lansarea aplicației InfoAvocat, aplicație gratuită destinată tuturor avocaților cu drept de exercitare a profesiei, înscriși în tablourile avocaților barourilor membre.

Aplicația InfoAvocat poate fi accesată prin butonul corespunzător aflat pe pagina web a U.N.B.R. și oferă avocaților utilizatori posibilitatea de a pune la dispoziția publicului, beneficiar al serviciilor avocațiale, informațiile prevăzute de art. 26, alin. 1 al O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România (publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 366/1 iunie 2009).

Aceste informații, furnizate pe răspunderea exclusivă a avocaților care recurg la aplicația InfoAvocat, completează informațiile de interes public din Tabloul Avocațiilor.

Citeşte mai departe ...

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice
- sesiunea Septembrie 2014 -

Examinarea candidaților va avea loc la Centrul Teritorial Cluj-Napoca al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, la data 15 septembrie 2014, pentru toți candidații.

Cererile de înscriere a candidaților la examen se vor depune în dublu exemplar la sediul Baroului Bistrița-Năsăud în intervalul 01 august – 18 august 2014 și vor avea anexate următoarele acte:

  • dosar plic;
  • certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
  • actul de identitate, în copie;
  • diploma de licență, în copie legalizată; în cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
  • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
  • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică;
  • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie1;
  • două poze tip buletin.

1dacă este cazul.

Pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2014, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență , dacă unitățile de învățământ nu au emis diplomele de licență, pentru absolvenții anului universitar 2014.

Taxa de examen este de 800 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea - București cu mențiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.

Relații suplimentare privind tematica de examen și bibliografia se pot obține de la secretariatul baroului sau accesând secțiunea Examene de pe site.

DECAN
Av. Ioan BILAN

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS