Comunicări

ANUNȚ - Întâlnire avocați cu privire la îmbunătățirea relațiilor interprofesionale

ANUNȚ

Prin prezenta vă comunicăm organizarea de către Baroul Bistrița – Năsăud în ziua de 15 aprilie 2016, ora 14 la Hotel Codrișor a unei întâlniri cu avocații din cadrul baroului, în cadrul căreia colegii sunt invitați să-și exprime punctele de vedere cu privire la îmbunătățirea relațiilor interprofesionale, așa cum s-a stabilit în Adunarea Generală din 5 martie 2016.

Citeşte mai departe ...

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat

Baroul Bistrița-Năsăud anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice
- sesiunea Septembrie 2014 -

Examinarea candidaților va avea loc la Centrul Teritorial Cluj-Napoca al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, la data 15 septembrie 2014, pentru toți candidații.

Cererile de înscriere a candidaților la examen se vor depune în dublu exemplar la sediul Baroului Bistrița-Năsăud în intervalul 01 august – 18 august 2014 și vor avea anexate următoarele acte:

  • dosar plic;
  • certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
  • actul de identitate, în copie;
  • diploma de licență, în copie legalizată; în cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
  • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
  • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
  • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică;
  • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie1;
  • două poze tip buletin.

1dacă este cazul.

Pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul universitar 2014, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență , dacă unitățile de învățământ nu au emis diplomele de licență, pentru absolvenții anului universitar 2014.

Taxa de examen este de 800 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea - București cu mențiunea ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv ,,Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.

Relații suplimentare privind tematica de examen și bibliografia se pot obține de la secretariatul baroului sau accesând secțiunea Examene de pe site.

DECAN
Av. Ioan BILAN

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS