Comunicări

Ordinea de zi a Adunării Generale a Baroului Bistrița-Năsăud - 5 martie 2016

În data de 05 martie 2016 orele 10,00 va avea loc la Palatul de Justiție Restaurant Coroana de Aur - sala de conferințe - Adunarea Generală a Baroului Bistrița-Năsăud cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Raportul de activitate al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;

 2. Raportul Comisiei de Cenzori al Baroului Bistrița-Năsăud;

 3. Raportul Comisiei de Disciplină;

 4. Raportul de activitate al Filialei C.A.A.;

 5. Raportul Comisiei de Cenzori al Filialei C.A.A.;

 6. Prezentarea și aprobarea situației financiare pentru anul 2015 al Baroului Bistrița-Năsăud;

 7. Prezentarea și aprobarea situației financiare pentru anul 2015 al Filialei C.A.A;

 8. Descărcarea de gestiune a Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;

 9. Descărcarea de gestiune a Filialei C.A.A.;

 10. Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2016 al Consiliului Baroului Bistrița-Năsăud;

 11. Proiectul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2016 al Filialei C.A.A;

 12. Alegerea unui delegat pentru Congresul avocaților;

 13. Diverse;

DECAN

Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Ultima modificare a fost făcută Miercuri, 10 Februarie 2016 16:45