Comunicări

Proiectul Protocolului privind stabilirea remunerațiilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară

Dăm spre publicare "Proiectul Protocolului privind stabilirea remunerațiilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și/sau reprezentare ori de asistență extrajudiciară, precum și pentru asigurarea serviciilor de asistență judiciară privind accesul internațional la justiție în materie civilă și cooperarea judiciară internațională în materie penală, refăcut și actualizat".

Ultima modificare a fost făcută Duminică, 06 Iulie 2014 13:32