Comunicări

Regulament de functionare a serviciului de asistenta juridica obligatorie din oficiu

Dam spre publicare regulamentul de functionare a serviciului de asistenta juridica obligatorie din oficiu.

Regulament

Art. 1
Asistenta din oficiu va fi asigurata numai de avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei.

Art. 2
Asistenta din oficiu va fi asigurata de avocati la instanta de la sediul Cabinetului de avocat sau de la punctul de lucru.

Art. 3
Asistena din oficiu nu va putea fi asigurata atat la sediul cabinetului si de la sediul punctului de lucru.

Art. 4
Asistenta din oficiu nu va putea fi asigurata de avocatii pensionari aflati in continuarea exercitarii profesiei, de avocati suspendati indiferent de motivul suspendarii, de avocatii exclusi din profesie chiar daca decizia consiliului baroului nu este definitiva, sau de avocatii sanctionati pentru modul in care si-au exercitat obligatia de a asigura asistenta din oficiu.

Art. 5
Asistenta din oficiu nu va putea fi transmisa altui avocat decat celui desemnat de serviciul de asistenta juridica din oficiu. 

Art. 6
Avocatii stagiari vor asigura asistenta din oficiu numai la Judecatorii si la organele de urmarire penala aferente. In cazul in care va fi necesara asistenta din oficiu la instantele la care avocatul stagiar nu poate pune concluzii, asistenta din oficiu va fi asigurata de avocatul indrumator, sau de catre urmatorul avocat de pe lista in situatia in care avocatul indrumator nu este inscris in Registrul de asistenta juridica din oficiu.

Art. 7
Avocatii din cadrul Baroului Bistrita-Nasaud vor asigura asistenta juridica numai la organele de urmarire penala pe raza administrativ teritoriala a Tribunalului Bistrita-Nasaud si a Judecatoriilor din raza acestuia.

Art. 8
Asistenta juridica din oficiu va putea fi asigurata de un alt avocat decat cel de serviciu, numai cu acordul coordonatorului acestui serviciu sau a decanului.

Art. 9
In situatia in care asistenta din oficiu va fi asigurata de un alt avocat decat cel desemnat, fara acordul decanului sau al coordonatorului acestui serviciu, nu se va elibera imputernicire avocatiala, aceasta va consitui abatere disciplinara pentru avocatul care nu este de serviciu si nu va mai fi desemnat sa asigure asistenta din oficiu timp de 3 ani calculati de la data comiteri abaterii.

Art. 10
In situatia in care avocatul din oficiu nu se prezinta la instanta sau la organele de urmarire penala pentru a asigura asistenta din oficiu in mod nejustificat, se va considera abatare si nu va mai fi desemnat sa asigure asistenta timp de trei ani de la data comiterii abaterii.

Art. 11
Programarea asistentei din oficiu va fi facuta de responsabilii desemnati de Consiliul Baroului Bistrita-Nasaud si va purta viza decanului baroului.

Art.12
Pentru a asigura continuitatea in asigurarea asistentei juridice, avocatul desemnat din oficiu in faza de urmarire penala va fi desemnat si pentru asigurarea asistentei in faza de judecata, indiferent daca este sau nu de serviciu. Aceeasi regula se aplica si pentru cazul in care in cauza se exercita caile de atac, cu exceptia Curtii de Apel Cluj unde Baroul Bistrita-Nasaud nu poate asigura asistenta din oficiu. Aceeasi regula se aplica si pentru luarea si prelungirea masurilor preventive.

Decan,
Av. Bilan Ioan

Ultima modificare a fost făcută Joi, 12 Iunie 2014 19:00