Sesiunea 2016

Hotărârea 21 din 18 august 2016 privind validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire în profesia de avocat

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
BAROUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
Bistrița, str.B-dul. Independenței, bl.71, sc.B, ap.16, jud.Bistrița-Năsăud
Tel./fax 0263 – 212454


H O T Ă R Â R E A NR. 21/ 18 august 2016


Consiliul Baroului Bistrița-Năsăud, întrunit în ședința din data de 18.08.2016,
În conformitate cu prevederile art.17 alin.(1), art.66, lit.h) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.33-37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare ( denumit în continuare Statut),
Având în vedere Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr.97 din 04 iunie 2016, privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și de admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A.(în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, a procedat la verificarea îndeplinirii condițiilor de primire în profesie a următorilor candidati, care au depus la Baroul Bistrița-Năsăud cereri de participare la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016;

Candidații înscriși pentru dobândirea calității de avocat stagiar
sesiunea septembrie 2016:

1. DERŢA ALEXANDRA stagiar Admis
2. FOŞLUI-BRAŞOV AMALIA-LOREDANA stagiar Admis
3. HOTFOLUDI SANDA-IRINA stagiar Admis
4. IOJA MĂDĂLINA-LAURA stagiar Admis
5. NĂSCUŢIU PETRUŢA-MARIA stagiar Admis
6. NEDELEA GABRIELA-MARIA stagiar Admis
7. MOLDOVAN LAURA-MARIA stagiar Admis
8. POP RALUCA-CAMELIA stagiar Admis
9. SÎNGEORZAN LUCREŢIA-ANUŢA stagiar Admis
10. TURDA ADRIANA-VIORICA stagiar Admis
11. VINTILĂ ALEXANDRU stagiar Admis
12. VULTUR DOREL stagiar Admis

Se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr.51/1995 şi Statutul profesiei de avocat prin care au fost aprobate completările și modificările Regulamentului – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016.
În temeiul art.56 lit.e) din Legea nr.51/1995, privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,


CONSILIUL BAROULUI BISTRȚA-NĂSĂUD
H O T Ă R Ă Ș T E:


Art.1. Validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire în profesia de avocat prevăzute de Legea nr.51/1995 și Statutul profesiei de avocat și avizează participarea candidaților nominalizați mai sus, la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016;
Art.2. Prezenta Hotărâre se va afișa pe site-ul Baroului Bistrița-Năsăud cât și la afișierul acestuia.

DECAN,
Av. LANȚOȘ LEONORA-MARIA

Ultima modificare a fost făcută Vineri, 19 August 2016 15:20