Sesiunea 2016

Hotărârea 21 din 18 august 2016 privind validarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de primire în profesia de avocat

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIABAROUL BISTRIȚA-NĂSĂUDBistrița, str.B-dul. Independenței, bl.71, sc.B, ap.16, jud.Bistrița-NăsăudTel./fax 0263 – 212454 H O T Ă R Â R E A NR. 21/ 18 august 2016 Consiliul Baroului Bistrița-Năsăud, întrunit în ședința din data de 18.08.2016,…
Citeşte mai departe ...