Conducerea baroului

Conducerea Baroului Bistrița-Năsăud

Decanul și prodecanul Baroului

 • Decan: Avocat Leonora-Maria LANȚOȘ
 • Prodecan: Avocat Ioan BILAN

Decanul baroului este ales de adunarea generală a baroului dintre avocații definitivi cu o vechime în profesie de cel puțin 10 ani. Acesta trebuie să fie membru al baroului de cel puțin 5 ani. - Art. 74 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat

Prodecanul îl înlocuiește pe decan la cererea sau în absența acestuia. - Art. 58 alin. (2) din Legea 51/1995

Componența Consiliul Baroului Bistrița-Năsăud

 • Consilier: Avocat Emil-Cătălin BUJOR
 • Consilier: Avocat Otilia-Claudia COVRIG-CUDREC
 • Consilier: Avocat Mircea-Călin DEAC
 • Consilier: Avocat Cristian OLTEAN
 • Consilier: Avocat Dacia RÜBL
 • Consilier: Avocat Andreea RUS
 • Consilier: Avocat Felicia-Teodora TOMA

Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleși pe o perioadă de 4 ani dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 8 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit. - Art. 71 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat

În numărul total al membrilor consiliului sunt cuprinși decanul și prodecanul. - Art. 71 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat

Fiecare consilier va coordona unul sau mai multe departamente de activitate ale consiliului baroului. - Art. 71 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat

Personal auxiliar

 • Secretariat: Emanuela FORAI
 • Contabilitate: Simona NĂSĂUDEAN