Comisia de disciplină

Comisia de disciplină a Baroului Bistrița-Năsăud

Componența comisiei de disciplină

  • Avocat Anamaria BURLĂ
  • Avocat Mihai-Mureș FILIPOAIA
  • Avocat Greta-Liana GOREA
  • Avocat Diana-Andreea LOMBREA
  • Avocat Cătălin TEBIEȘ

În fiecare barou se organizează și funcționează o comisie de disciplină, independentă de organele de conducere ale baroului, alcătuită din 5 până la 11 membri, aleși de adunarea generală a baroului pe o perioadă de 4 ani.
Membrii comisiilor de disciplină se aleg dintre avocații cu o vechime de minimum 10 ani în profesie. - Art. 269 din Statutul profesiei de avocat

Comisia de disciplină a baroului judecă, în primă instanță, în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârșite de avocații înscriși în cadrul acestuia, cu excepția abaterilor săvârșite de decan și de membrii Consiliului U.N.B.R. - Art. 271 din Statutul profesiei de avocat