Comisia de cenzori

Comisia de cenzori a Baroului Bistrița-Năsăud

Componența comisiei de cenzori

  • Avocat Teodora-Maria COTU
  • Avocat Maria DUCA
  • Avocat Dinuța PASC

Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, dar cel puţin 3, aleși pe o perioadă de 4 ani dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 8 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit. - Art. 72 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat

Comisia de cenzori are ca atribuții principale supravegherea gestiunii baroului, verificarea legalității întocmirii situațiilor financiare și a concordanței lor cu registrele, verificarea regularității ținerii acestor registre, verificarea concordanței efectuării cheltuielilor cu destinația aprobată de organele profesiei. - Art. 72 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat